Рабочие ссылки букмекерских контор
# Букмекер   Рейтинг Моб.
версия
Русский
язык
Бонус Сайт БК
1 Лига Ставок   10/10     500 RUB
2 PariMatch   10/10     2 500 RUB
3 BetCity   10/10     100%
4 Mostbet   9/10     20% от депозита
5 1xBet   9/10     5 000 RUB
6 Fonbet   8/10     Аванс. ставка
Навигация: Рейтинг БК / ТоТо / Un bet

Un bet. ja pieslēgums tiek izmantots tikai (galvenokārt) viesabonēšanā un papildus ir konstatējami ilglaicīgi periodi, kad pieslēgums nav izmantots,

-Интернет аптека: поиск, заказ, купить

. Pirms trešo pušu pakalpojumu izmantošanas uzsākšanas Abonents apņemas iepazīties ar pakalpojuma sniedzēja interneta vietnē publicētajiem pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

-Vispopulārākie šodien

Tele7 saņemto informāciju izskata un sniedz atbildi par pieņemto lēmumu ne vēlāk kā 6 (viena) mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas.

Anais.

. Rēķinu par Ierīces ikmēneša maksājumu un sniegtajiem Pakalpojumiem TELE7 nosūta Abonentam reizi mēnesī uz Abonenta norādīto rēķina saņemšanas vietu.

. ja Abonents pretlikumīgi izmanto elektronisko sakaru ierīces sakaru plūsmas novirzīšanai TELE7 tīklā vai uz citiem elektronisko sakaru tīklu operatoriem, radot traucējumus TELE7 elektronisko sakaru tīklam, to abonentiem vai citam operatoram, to klientiem

. Defekts radies preces dabiskās nolietošanās rezultātā vai, ja precei ir ierobežots lietošanas resurss, kas izriet no preces vai tās daļas lietošanas mērķiem

. Ja kāda no pusēm neievēro Līgumā ietvertās saistības, otra puse var izbeigt Līgumu tā noteikumos paredzētajā kārtībā.

. Atvērtās Televīzijas izmantošanas noteikumi nosaka kārtību Pakalpojuma pieslēgšanai, atslēgšanai, norēķiniem un citiem saistošiem Pakalpojuma lietošanas noteikumiem.

. Visas domstarpības, kas saistītas ar Pasūtījuma izpildi un citiem ar Pasūtījumu saistītiem jautājumiem, risina sarunu ceļā. Ja vienošanos netiek panākta, tad strīds tiek izšķirts Latvijas Republikas tiesu iestādēs.

. Ja Abonents ir saņēmis Pakalpojumus apmērā, kas pārsniedz TELE7 noteikto kredītlimitu, TELE7 ir tiesības ierobežot Pakalpojumus, un Abonentam ir pienākums veikt drošības naudas iemaksu.